• PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
  Możliwosć kontynuacji nauki przez osoby, które ukończyły studia licencjackie o specjalności:
  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

  Sprawdź
 • Socjoterapia dzieci i młodzieży studia podyplomowe - nowość

  Socjoterapia dzieci i młodzieży
  studia podyplomowe - nowość

 • STUDIUJ W MYŚLENICACH

  Sprawdź

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach, Filia w Myślenicach

Inauguracja roku akademickiego w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach, Filia w Myślenicach

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 rozpoczęła się 12 października o godz. 11.30 uroczystym przemarszem ulicami miasta władz uczelni, wykładowców oraz liczne zebranej ,,braci studenckiej” do Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej.

Czytaj więcej

20-lat samorządu lokalnego ze studentami StSW

20-lat samorządu lokalnego ze studentami StSW

W organizację uroczystości 20 lat działalności samorządu lokalnego w Myślenicach włączyła się współpracująca od lat z powiatem myślenickim Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.

Czytaj więcej

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM "BEZPIECZEŃSTWO W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM" - sprawozdanie

W Staropolskiej Szkole Wyższej w Wydziale Zamiejscowym w Myślenicach w dniach 10-11 maja 2019 roku odbyło się Międzynarodowe Sympozjum nt Bezpieczeństwo w ujęciu interdyscyplinarnym. Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej, Jan Telus.

Czytaj więcej

bądź zawsze na bieżąco

zapisz się do newslettera

konferencje i wydarzenia

Wycieczka do Centrum Pieniądza NBP

Wycieczka do Centrum Pieniądza NBP

Blisko 30 uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie „Z pieniądzem za pan brat” wzięło udział w wycieczce do Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego, która odbyła się w dniu 24 maja 2019 roku.

Czytaj więcej

Konkurs plastyczny „Z pieniądzem za pan brat” rozstrzygnięty!

Konkurs plastyczny „Z pieniądzem za pan brat” rozstrzygnięty!

W dniu 28 kwietnia 2019 roku komisja konkursowa dokonała oceny plakatów przygotowanych przez uczniów szkół średnich uczestniczących w projekcie „Z pieniądzem za pan brat”.

Czytaj więcej

Warsztaty edukacyjne z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w szkołach średnich zrealizowane!

Warsztaty edukacyjne z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w szkołach średnich zrealizowane!

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach zakończyła realizację warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół średnich województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, które przystąpiły do projektu pn. „Z pieniądzem za pan brat”.

Czytaj więcej

O wydziale

Wydział Zamiejscowy w Myślenicach został utworzony na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2008 roku i już na stałe wpisał się w ofertę edukacyjną powiatu myślenickiego. Od wielu lat kształci studentów na Kierunku Ekonomia i Pedagogika.

Wydział Zamiejscowy ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym, zarówno w zakresie dostosowania prowadzonych specjalności do potrzeb rynku pracy, jak i organizacji wielu przedsięwzięć na rzecz wychowania i edukacji. Współpracę z Wydziałem podejmuje szereg instytucji i organizacji z regionu m.in. Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, Straż Miejska w Wieliczce, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Myślenicach, Miejski Ośrodek Kultury w Myślenicach, Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach, Zespół Szkół Zawodowych w Lubniu, Urząd Gminy w Wiśniowej, Sąd Rejonowy w Myślenicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PZRI w Porębie, Starostwo Powiatowe w Wieliczce.

Realizowany na Wydziale Zamiejscowym w Myślenicach program studiów to profesjonalna koncepcja opracowana przez wybitnych przedstawicieli świata nauki, oparta na autorskich programach kształcenia, odpowiadających potrzebom rynku pracy. Tryb i forma zajęć jest ściśle dostosowana do standardów wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia licencjackie trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci otrzymują dyplom dokumentujący uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego, pozwalający na kontynuację nauki na studiach magisterskich. Studia magisterskie trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Absolwent studiów magisterskich może podjąć naukę na studiach doktoranckich.

WIĘCEJ...

Masz pytania?

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Wydział Zamiejscowy w Myślenicach

Partnerzy

Współpracujemy z wieloma firmami i organizacjami w zakresie praktyk dla naszych studentów...

 • Dlon
 • Animafest
 • Targi
 • BP
 • KPT
 • MUP
 • NTW

  Informacja o plikach cookies i RODO