Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Bezpieczeństwo XXI wieku - 12-13 maja 2017

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Bezpieczeństwo XXI wieku. Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać do 28 kwietnia 2017.

Celem konferencji jest dokonanie diagnozy i usystematyzowanie wiedzy w obszarze bezpieczeństwa w kontekście współczesnych zagrożeń. Określenie roli i miejsca nauk w obliczu zmieniającej się mapy niebezpieczeństw.

 OBSZARY TEMATYCZNE:
1. Wymiar pedagogiczno-społeczny bezpieczeństwa.
2. Edukacja dla bezpieczeństwa teoria i praktyka.
3. Bezpieczeństwo w aspekcie  międzykulturowym.
4. Współczesne wyzwania i zagrożenia, a bezpieczeństwo narodowe
i międzynarodowe.
5. Współczesne zagrożenia społeczności lokalnych.
6. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego.
7. Organizacja i funkcjonowanie lokalnych systemów bezpieczeństwa.
8. Współpraca służb, inspekcji i straży w środowisku lokalnym.
9. Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności.
10. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa.
11. Strategia i polityka bezpieczeństwa narodowego Polski.
12. Administracja rządowa i samorządowa na rzecz bezpieczeństwa.
13. Międzynarodowa współpraca transgraniczna.
14. Wpływ decyzji politycznych na bezpieczeństwo państwa i narodu.
15. Ekonomiczno-gospodarcza ewolucja w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Panel studencki
BEZPIECZEŃSTWO W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ

Załączniki do pobrania:

- Program konferencji

- I Komunikat
- Harmonogram konferencji
- Karta uczestnictwa
- Wymogi edytorskie

- Call I
- The conference agenda
- Registration form

Informacja o plikach cookies i RODO