terminarz zjazdów

I stopień

ekonomiaPOBIERZ TERMINARZ

Plan zajęć znajdziesz w Wirtualnym Dziekanacie.

Organizacja roku akademickiego decyzją władz uczelni nie przewiduje podziału na semestry. Zaliczenia i egzaminy odbywają się na bieżąco - brak sesji egzaminacyjnej.

pedagoogikaPOBIERZ TERMINARZ

Plan zajęć znajdziesz w Wirtualnym Dziekanacie.

Organizacja roku akademickiego decyzją władz uczelni nie przewiduje podziału na semestry. Zaliczenia i egzaminy odbywają się na bieżąco - brak sesji egzaminacyjnej.

gospodarka przestrzennaPOBIERZ TERMINARZ

Plan zajęć znajdziesz w Wirtualnym Dziekanacie.

Organizacja roku akademickiego decyzją władz uczelni nie przewiduje podziału na semestry. Zaliczenia i egzaminy odbywają się na bieżąco - brak sesji egzaminacyjnej.

bezpieczeństwo wewnętrznePOBIERZ TERMINARZ

Plan zajęć znajdziesz w Wirtualnym Dziekanacie.

Organizacja roku akademickiego decyzją władz uczelni nie przewiduje podziału na semestry. Zaliczenia i egzaminy odbywają się na bieżąco - brak sesji egzaminacyjnej.

II stopień

pedagogikaPOBIERZ TERMINARZ

Plan zajęć znajdziesz w Wirtualnym Dziekanacie.

Organizacja roku akademickiego decyzją władz uczelni nie przewiduje podziału na semestry. Zaliczenia i egzaminy odbywają się na bieżąco - brak sesji egzaminacyjnej.

ekonomiaPOBIERZ TERMINARZ

Plan zajęć znajdziesz w Wirtualnym Dziekanacie.

Organizacja roku akademickiego decyzją władz uczelni nie przewiduje podziału na semestry. Zaliczenia i egzaminy odbywają się na bieżąco - brak sesji egzaminacyjnej.

Organizacja roku akademickiego decyzją władz uczelni nie przewiduje podziału na semestry. Zaliczenia i egzaminy odbywają się na bieżąco - brak sesji egzaminacyjnej.

Plany zajęć są dostępne w wirtualnym dziekanacie.

program erasmus+

Czym jest program Erasmus+ ? Kilka zdań zachęcających do udziału i dlaczego warto...

sprawdź

Praktyki

Poniżej znaleźć można wszystkie niezbędne dokumenty do odbycia praktyk oraz programy. Wystarczy klikąć w nazwę swojego kierunku. Powodzenia na praktykach!

pedagogika I st.

Dziennik praktyk

Plany praktyk dla poszczególnych specjalności:

Resocjalizacja
Resocjalizacja z pracą sądową

Ewip z jęz. angielskim, Ewip z terapią pedagogiczną, Logopedia - praktyki realizowane w ramach projektu nowe wychowanie we współczesnym przedszkolu i szkole podstawowej.
Kontakt : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

stypendia

POMOC MATERIALNA

Studenci i kandydaci starający się o pomoc materialną powinni:
1. Dokładnie zapoznać się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów StSW.
2. Wypełnić zgodnie z wytycznymi wniosek o:
•    stypendium rektora,
•    stypendium socjalne, jeśli kwota dochodu netto na jednego członka w rodzinie nie przekracza 1000zł,
•    stypendium specjalne – z dołączeniem aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku wniosku o stypendium specjalne nie są wymagane dokumenty o dochodach).
We wniosku należy OBOWIĄZKOWO wypełnić numer konta bankowego oraz podpisać oświadczenia. Kandydaci na pierwszy i drugi stopień w rubryce:
Nr albumu wpisują nowy nr albumu lub zostawiają puste miejsce.
Pierwszy termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września. Kolejne terminy – do 15. dnia  każdego miesiąca.

.

zapomogi

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Do zdarzeń, które mogą uzasadniać przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:

 1. powódź,
 2. pożar,
 3. kradzież,
 4. ciężką chorobę studenta,
 5. ciężką chorobę lub śmierć osoby najbliższej,
 6. utratę pracy.

3. Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym.

opłaty za studia

kwestura staropolskiej szkoły wyższej

 • 25-666 Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49
 • tel. kontaktowy: 41 345 85 88, 41 345 23 57 wew. 104
 • e-mail: kwestura@etins.edu.pl
 • godziny otwarcia:
 • poniedziałek-piątek 8.00-16.00
 • sobota 8.00-12.00
 • (w okresie trwania zajęć dydaktycznych)

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ZA STUDIA

Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie tych osób.
W związku z powyższym, fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądanie można zgłosić osobiście w Kwesturze, listownie lub na adres email: kwestura@etins.edu.pl według odpowiedniego wzoru wniosku zamieszczonego na stronie internetowej uczelni. Faktura wystawiana jest na osobę/podmiot, który dokonał zapłaty. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, w sytuacji gdy refunduje ona studentowi ponoszone przez niego koszty nauki, a przelewu dokonał student. Fakturę na firmę wystawiamy w przypadku, gdy firma płaci czesne w imieniu studenta.

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie